Hur det går till att jobba med oss!

Steg 1

Personligt möte

Vi kommer och träffar er personligt och där går vi igenom er fastighet, vilka möjligheter som finns. Vi anpassar anläggningen efter era önskemål och plånbok.

Steg 2

Pris

Vi planerar en anläggning och gör en offert. Där vi rekommenderar vad som är bäst för er anläggning.

Steg 3

Installation​

Installationen av er anläggning sker. Arbetet tar ca 2-3 dagar. Våra utbildade installatörer levererar, monterar och driftsätter din anläggning.

Steg 4

Lönsamhet​

Vi lämnar en färdiganmälan till elnätsägaren. När nätägaren godkänner installationen och monterar en ny elmätare då är allt klart. Vi fortsätter att ha löpande kontakt för att säkerställa att du är nöjd med din solcellanläggning.

Hur fungerar det?

Den el som ni inte använder själva matas ut på elnätet. Max 30 000 kwh per år. Denna el får ni då betalt för av ert elhandelsbolag. Dessutom får ni skattereduktion på ytterligare 60 öre per kwh på all el som ni inte använder själva. Dock max 18.000 per år. Skattereduktionen får ni på den årliga inkomstdeklarationen. Detta gäller för konsumenter som klassas som microproducenter, vilket betyder att ni har en huvudsäkring på max 100A samt att ni inte nettoproducerar mer än vad ni konsumerar.

Hållbarhet och garanti

Vi ger 10 års garanti på solceller. Solceller effektgaranti på ca 25 år. Panelerna fortsätter att producera el och håller många år till men de kommer att producera lite mindre el. Växelriktaren omvandlar likström till växelström och deras garantier varierar mellan 5-12 år. Våra tillverkare erbjuder garantiförlängning.

Erfarenhet

Vi på Jens Grön El AB har utbildade montörer från yrkeshögskolan med lång utbildning, ingen 10 veckors utbildning. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi lång erfarenhet sedan 2001 inom solel, konstruktion och miljö. Att välja Jens Grön El AB som installatör borgar för en problemfri installation och att tryggt ägande i väldigt många år.